Tiltrædelse til overenskomst

2 institutioner får overenskomstdækning

Det er i stor udstrækning fornyelsen af overenskomsterne på det offentlige område der fylder i medierne i øjeblikket.

Der sker dog også noget indenfor det private arbejdsmarked.

Der er 2 private institutioner i FOA Vendsyssels dækningsområde, som har tiltrådt den overenskomst, som FOA har med Danske daginstitutioner (DDL).

Det drejer sig om:

- Sindal Private Børnehus Myretuen, Tislumvej 4, 9870 Sindal - gældende fra den 1. februar 2018 og

- Børnehuset Stjernestunden, Rømersvej 2-4, 9700 Brøndserslev. Gældende fra den 1. marts 2018.

Tiltrædelsen til den gældende overenskomst mellem FOA og DDL bestyder at pædagogmedhjælperne/pædagogiske assistenter i Myretuen og køkken/rengøringsassistenterne i Stjernestunden nu er sikret overenskomstdækning og således får en forhandlet løn samt ordnede ansættelses- arbejdsvilkår!

Sammen gør vi forskellen

Lagt på den 26.04.2018