FOA Vendsyssel

Afdelingsformand Leif Risgaard Jensen

Afdelingsnæstformand Lene Berendt

Faglig sekretær Anne Thøgersen

Sektorformand social- og sundhedssektoren Hanne Christensen

Sektorformand servicesektoren Svend Jensen

Sektorformand Pædagogisk sektor Jane Sommergreen

Bestyrelsesmedlem Aase Dissing Povlsen

Bestyrelsesmedlem Lene Svenningsen

Bestyrelsesmedlem Mette Panum Andersen

Bestyrelsesmedlem Louise Djernæs

Bestyrelsesmedlem Anders Nis Aagren Broberg

Bestyrelsesmedlem Maibritt Jensen


1. bestyrelsessuppleant Jesper Arenskov

2. bestyrelsessuppleant Anne-Jette Præcius Rasmussen


Bilagskontrollant Anne Marie Kjær Møller - valgt for 2 år i 2018

Bilagskontrollant Kirsten Brødsted Jacobsen - valgt for 2 år i 2019

Bilagskontrollantsuppleant Vagn Quist Jensen - valgt for 1 år i 2019

Bilagskontrollantsuppleant Ditte Mikkelsen - valgt for 1 år i 2019


Medlem af lønudvalget Aase Dissing Povlsen - valgt for 1 år i 2019

Medlem af lønudvalget Dorethe Hejlesen Andersen - valgt for 1 år i 2019

Medlem af lønudvalget Lene Svenningsen - valgt for 1 år i 2019

Medlem af lønudvalget Lene Engelbrekt Nielsen - valgt for 1 år i 2019

Medlem af lønudvalget Mogens Stadsvold - valgt for 1 år i 2019

 


Fanebærer Ingrid Mose - valgt for 1 år i 2019

Fanebærer Ditte Mikkelsen - valgt for 1 år i 2019 Se bestyrelsesmedlemmerne