Elevarrangementer

Der er p.t. ikke fastlagt arrangementer kun for elever i FOA Vendsyssel!

FOA Vendsyssel samarbejder med de øvrige FOA-afdelinger i Nordjylland om at lave arrangementer for eleverne på SOSU-skolerne

Alle elevarrangementer vil blive lagt i Aktivitetskalenderen på FOA Vendsyssels hjemmeside klik her.

Sammen gør vi forskellen