Snevejr og arbejde

Snestorme er ikke arbejdsgiverens ansvar...

Ind imellem drømmer vi om en hvid jul. Vi kan se flotte snelandskaber og får mulighed for at dyrke skisport i den smukke sneklædte natur.

Men – når landskabet er blevet hvidt har der mange gange forud med al sandsynlighed været et snevejr, der har forårsaget gener for trafikken – herunder også for de medarbejdere, der skal møde på arbejde.

Vi har flere gange oplevet hvordan medarbejdere ikke har kunnet komme på arbejde på grund af ufremkommelige veje som følge af voldsomt snevejr.

Vi skal her give en kort juridisk fortolkning på, hvordan en lønmodtager er stillet i forhold til ikke at kunne møde på arbejde på grund af vejrsituationen.

Underret din arbejdsgiver
Lønmodtageren skal underrette sin arbejdsgiver telefonisk om en eventuel forventet forsinkelse eller manglende fremmøde på arbejdspladsen og dette skal ske senest ved arbejdstidens begyndelse, hvis det er muligt.

Som et led i ansættelsesforholdet er det lønmodtagerens pligt at stille sin arbejdsydelse til rådighed mens betingelserne herfor – altså hvordan man kommer frem til arbejdet - er "arbejdsgiveren uvedkommende".

Manglende fremmøde kan medføre løntræk
Det betyder, at hvis man ikke kan møde – på grund af vejret - er arbejdsgiveren berettiget til at foretage løntræk - svarende til fraværet.

Det vil dog være muligt at aftale med arbejdsgiveren, at der betales for de manglende fremmødetimer med tilgodehavende afspadsering og/eller ferie(fri)dage. Det er faktisk sådan at arbejdsgiveren til en vis grad er forpligtet til at imødekomme medarbejderes ønske om at afvikle eventuel fravær på grund af vejrliget med afspadsering eller ferie.

Ovenstående er fastslået ved en voldgiftskendelse helt tilbage fra 1995 i en sag mellem HK og det, de dengang hed Amtsrådsforeningen.

Udeblivelse pga. vejrlig vil ikke være misligholdelse af ansættelseskontrakten
Det skal dog præciseres, at udeblivelsen ikke vil kunne anses som misligholdelse af ansættelsesforholdet med en efterfølgende opsigelse hvis medarbejderen/medlemmet kan sandsynliggøre, at man er uden skyld i det manglende fremmøde – eksempelvis hvis et voldsomt snevejr forhindrer en ansat i at komme frem til arbejdspladsen.

Henvendelse vedrørende ovenstående kan rettes til afdelingens Team Løn – & ansættelse.

Sammen gør vi forskellen