Særlige-fridage - 1. maj, Grundlovsdag og andre dage

Det afhænger af din overenskomst, om du har ret til at holde fri på helligdage, grundlovsdag, 1. maj og andre særlige dage.

Frihed på særlige dage - f.eks. 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, er aftalt forskelligt i de enkelte FOA-overenskomster.

Du kan finde ud af, om du har ret til særlige fridage i din overenskomst eller de tilknyttede arbejdstidsregler.

Som medlem af FOA Vendsyssel kan du finde mere om de regler, der gælder for dig, på Overenskomst Tjek.

Du kan også søge yderligere råd og vejledning hos din tillidsrepræsentanten eller i FOA Vendsyssel!

 Det er i din overenskomst eller din arbejdstidsaftale du kan se om du har fri 1. maj??