Inddragelse af ferie!

Hvis du har en aftalt ferie kan den ikke inddrages!!!

Det sker ofte at vi i FOA Vendsyssel får spørgsmål fra medlemmer om hvad honoreringen for en inddraget feriedag er !
Ofte handler det om at et medlem er blevet kontaktet af lederen på arbejdspladsen og bliver bedt om at møde ind på trods af at vedkommende har ferie den pågældende dag eller dage!

Svaret på spørgsmålet om hvad honoreringen skal være svæver i vinden - for der er ikke et entydigt svar af den simple grund - aftalte feriedage kan ikke inddrages af arbejdsgiveren! Overenskomsterne/arbejdstidsreglerne indeholder ikke nogen bestemmelser om honorering for inddraget ferie!!!! 

Desværre kommer spørgsmålet om honoreringen først efter at hændelsen med inddragelsen af ferien er sket og så skal der være "brandslukning", og diskussionerne på arbejdspladsen går højt om hvad der er rimelig betaling!

Lad det stå helt klart - AFTALT FERIE KAN IKKE INDDRAGES!
FOA Vendsyssel vil vi sige det sådan her: Hvis en feriedag aflyses/annulleres kan det kun ske i fuld forståelse/enighed med medarbejderen! Det vil sige at medarbejderen kan nægte at give efter for arbejdsgiverens/lederens ønske eller pålæg om at møde ind på en feriedag eller i ferien!

Når medarbejderen indvilger i at give afkald på en aftalt feriedag eller ferieperiode kommer betalingsspørgsmålet - hvad skal medarbejderen have for det!

Det er sådan set "et frit marked" - medarbejderen kan stille forslag om hvad hun/han vil have for at aflyse en ferie og det er så op til arbejdsgiveren/lederen at meddele om man er indforstået med den foreslåede betaling!

Vores råd er.....
Vores råd er derfor - såfremt du er indforstået med at din ferie annulleres så få aftalt hvad du skal have for det inden aftalen indgås!

I spørgsmålet om hvad du skal forlange må det være rimeligt at du får erstatningsferie/-feriedage tillagt en form for kompensation for ulejligheden - det kan være overarbejdsbetaling, betaling for manglende varsel o.s.v.. Men bemærk: dette ikke er et udtryk for hvad vi i FOA Vendsyssel mener honoreringen skal være! Vi synes at ferie er meget vigtig og kun aflyses som en absolut allersidste mulighed og alle andre muligheder således er forsøgt!

Afspadsering eller ferie!
I ovenstående stykke om inddragelse af ferie bliver det også tydeligt hvad forskel der er på at have ferie eller have afspadsering eller søndagsfri.

Ferie kan - som omtalt ovenfor - ikke inddrages, men det kan afspadsering og alle andre former for frihedsperioder mod den betaling, der angivet i overenskomsterne og de tilhørende arbejdstidsaftaler. Når det ikke handler om ferie kan arbejdsgiveren inddrage frihedsperioden uden at medarbejderen kan melde fra!

Spørgsmål om ferie og/eller arbejdstidsregler skal rettes til din tillidsrepræsentant!

Team Løn- & ansættelse
FOA Vendsyssel

Sammen gør vi forskellen

 

 

Senest redigeret den 04.09.2018 af Jesper Sønderkjøge, faglig konsulent