Barsel

Reglerne omkring barsel og barselsorlov kan efterhånden være ret kringlede.

Her kan du blive oplyst om dine rettigheder når du skal på barsel og din familie skal lægge planer for perioderne med barselsorlov!

Barselsorlov ABC

  • Informationspligt til arbejdsgiver og Udbetaling Danmark.
  • Løn og pension under barsel
  • Fleksibel orlov - hvordan

Barselsregler

Se hvad du har ret og pligt til, når du skal på barsel eller holde orlov:

Pjecer om barsel

FOA har udgivet flere pjecer om barsel og orlov:

Din barsel

Brug dit Nem-ID til at beregne din barsel på borger.dk