Skal du på arbejde på en søgnehelligdag

Skal du på arbejde på en søgnehelligdag i Julen eller påsken!

Tre ud af fire medlemmer i FOA skal arbejde i julen, til nytår eller i påsken.

Er du og dine kolleger nogle af dem, der skal arbejde på de såkaldte søgnehelligdage, så har I ret til både helligdagstillæg og en fridag.

Skal du eller dine kolleger arbejde 1. juledag, 2. juledag, Nytårsdag eller en af helligdagene i foråret, så skal I være opmærksomme på, at I udover helligdagstillæg har ret til en fridag. Reglen gælder alle, der arbejder på døgnområdet.

Helligdagen anses nemlig for at være en lønnet fridag. Det betyder, at ansatte, der arbejder på helligdage, skal have deres fridag på et andet tidspunkt af deres arbejdsgiver.

Reglen er til for at give frihed til alle, som blandt andet arbejder i vagtskifte på social- og sundhedsområdet og på det døgnpædagogiske område. Det gælder for eksempel portører, sosu-assistenter og rengøringsfolk på KL's og regionernes døgnområde.

Ledere glemmer ofte at nedskrive timer
Hvis du har fri på en helligdag, der falder på en hverdag, er det vigtigt at være opmærksom på, at du får nedskrevet dine timer. Der er nemlig en del ledere i kommuner og regioner, der glemmer at nedskrive tiden, og så får du ikke nedskrevet dine timer, mister  du en fridag, du ellers havde ret til.

Du skal derfor sikre dig, at det fremgår af vagtplanen, hvordan arbejdsgiveren vil håndtere helligdagsfriheden. Hvis arbejdsgiveren har gjort det rigtigt, skal du have nedskrevet dine timer og have en fridag på selve helligdagen eller en anden dag.

Hvis du har arbejdet på en af julens helligdage, så kan det være en god idé at undersøge, om du har fået skrevet en fridag ind i din tjenesteplan.

Forskel på fuldtid og deltid
Hvor mange timer, du senere skal have fri, afhænger af, om du arbejder fuldtid eller deltid. 
Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så kan du læse mere i på FOA.dk under OverenskomstTjek.

Du skal være opmærksom på, at der på din arbejdsplads kan være aftalt en lokal arbejdstidsaftale, som indebærer, at der gælder andre regler. Vil du vide, om det gælder for dig og dine kolleger, skal du kontakte os i FOA Vendsyssel.

3 ting du skal vide om søgnehelligdage
1.
En søgnehelligdag er en helligdag, der falder på en anden dag end en søndag. Når der falder en søgnehelligdag, skal der ske en nedskrivning af de planlagte timer samt placering af en fridag i tjenesteplanen.

2.
Nedskrivningen skal ske i forhold til den såkaldte ansættelsesbrøk. Det vil sige, at du skal dividere dit aftalte ugentlige timetal med 5 - så finder du det antal timer, du skal nedskrive en søgnehelligdag med. Der skal også ske en nedskrivning, selvom søgnehelligdagen falder på en dag, hvor du har fri.

3.
Søgnehelligdagsfriheden skal have en varighed svarende til en kort fridøgnsperiode (35 timer), og der må ikke ske afspadsering eller lægges ferietimer samtidig med afholdelsen af en søgnehelligdag.