Forhåndsaftaler på sosu-området

3 forhåndsaftaler dækker social- og sundhedspersonalet ind i Brønderslev og Hjørring kommuner

- og det er FOA, der forhandler!!! 

Forhandling af løn - herunder forhandling med de lokale arbejdsgivere tilkommer alene FOA Vendsyssel og de tillidsrepræsentanter, der er valgt af FOA Vendsyssels medlemmer. Alle andre fagforeninger - gule, grønne blå eller andre farver har ikke adgang til at forhandle.

Det er FOAs medlemmer, der betaler for at opretholde forhandlingsretten med arbejdsgiverne og uddannelsen af tillidsrepræsentanterne - alle, der arbejder efter FOAs overenskomster og ikke er medlem af FOA snylter på at FOAs medlemmer betaler.  

FOA Vendsyssel har 3 indgåede forhåndsaftaler, som giver ekstra i lønningsposen til social- og sundhedspersonale i Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune.

Kontakt din tillidsrepræsentant

Nedenfor finder du en oplistning af de gældende forhåndsaftaler for social- og sundhedspersonale og husassistenter i Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune. Du får en oplistning af elementer i forhåndsaftalerne, men hvis du ønsker at vide mere om betingelserne for at få del i de lokalt aftalte lønninger og hvad beløbene er skal du kontakte din egen tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. 

Hjørring Kommune

Den ene af aftalerne er gældende i i Hjørring Kommune fra september 2017 og handler det om reguleringer af taksterne for forskellige funktioner for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og husassistenter ansat i ældreområdet i Hjørring Kommune.

Herunder er oplistning af de enkelte elementer opdelt efter hovedområder

1. Definition af hvem der er omfatte af forhåndsaftalen

2. Områdedækning - social- og sundhedspersonale ansat indenfor sundhed-, ældre- og handicapområdet i Hjørring Kommune

3. Funktionsløn

Regulering på taksterne for arbejde i aften- og nattevagt den 24. december og 31. december samt dagvagt den 1. januar. Endvidere er der rettet på taksten for at være vejleder for elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen og social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Ansvarlig og daglig ledelse af forflytninger

Vejleder for høreomsorg

Superbruger i EOJ

Planlæggerfunktionens tre kategorier - 1, 2 og 3.

Fleksibilitet i forhold til mødested

Blandede vagter

Særlig grad af fleksibilitet i forhold til tjenesteplanen/rulleplanen

Fastansatte aften- og nattevagter

Kontaktperson vedrørende kontinens

Madbestiller- og kontaktpersonfunktionen til madområdet

Kontaktpersonfunktionen vedrørende beklædning

Arbejdet i skærmede aktivitetstilbud for demente

Deltagelse i koloniophold med beboere/klienter

4. Kvalifikationsløn

Akademiuddannelsen

5. Særlige indplaceringer af sygeplejestuderende, der arbejder som afløsere

6. Procedure ved ophør af funktioner

Endelig er der lavet aftale om procedurer for ophør af funktioner or dermed bortfald af den eventuelt tilhørende funktionsløn

7. overgangsbestemmelser

8. Personlige kvalifikationslønninger

9. Funktionsbeskrivelser

10. Ikrafttrædelsestidspunktet for forhåndsaftalen er fastsat til den 1. september 2017 

Endelig er der aftalt hvordan aftalen kan opsiges/genforhandles.

Brønderslev Kommune

De andre 2 aftaler er gældende for Brønderslev Kommune og er indgået i maj 2018.

Den ene aftale er omkring social- og sundhedshjælperes efteruddannelse til social- og sundhedsassistenter medens den anden er en forhåndsaftale for månedslønnede medarbejdere inden for ældreområdet i Brønderslev Kommune.

 Herunder et kort resume af de enkelte elementer:

1. Dækningsområdet

2. Funktionsløn

Daglig planlægger

Forflytningsvejleder

Nøglefunktion i hygiejne

Tøjansvarlig

Aftenvagter jule- og nytårsaften samt dagvagt nytårsdag

3. Personlige ordninger for aften- og nattevagter

4. Vilkår i øvrigt

Niveau for de angivne beløb (31/3 2000-niveau), beregning ud fra beskæftigelsesgraden og pensionsgivende tillæg. 

Aftalen trådte i kraft pr. 1. juni 2018 og erstatter tidligere indgåede aftale fra oktober 2012.