Den faglig bunke

Her kan du se hvordan regler, love eller aftaler er inden for forskellige faglig emner!

I venstre-menuen vil der være nogle faglige emner, som giver dig svar på nogle af de spørgsmål du kunne have i forhold til dit arbejde og arbejdsplads! 

Har du spørgsmål til nogle af emnerne kan du kontakte din tillidsrepræsentant og/eller Team Løn- og ansættelse i FOA Vendsyssel.

Barns 1. og 2. sygedag

Retningslinjer for barnets første og anden sygedag.

» Læs mere