Det er vigtigt at være tilmeldt Jobcentret hvis du er ledig!

VIGTIGT hvis du ikke længere er i beskæftigelse og er/bliver syg.....

Hvis du går fra fast beskæftigelse og er sygemeldt og har brug for at kunne få sygedagpenge, så er det en betingelse at du henvender dig til sygedagpengekontoret straks efter ansættelsens ophør.

Hvis du er afløser/vikar og ikke søger om dagpenge fra a-kassen, så er det også en betingelse for at få sygedagpenge, at du er tilmeldt Jobcentret (uden ydelse).

Spørg i a-kassen, hvis du er i tvivl.

FOA