Seniorsektor


Bestyrelsen i Efterløns- og pensionistklubben


Formand Aage Aunsberg  Østerled 42,1 tv. 7100 Vejle
Næstformand Gudrun-Marie Carlsen Fåruplund 3, 7300 Jelling
Bestyrelsesmedlem Jonna Frandsen Polarvej 31, 7100 Vejle
Bestyrelsesmedlem Edith Sørensen, Eskholtvænget 12, 7100 Vejle
Bestyrelsesmedlem Svend E. Hjerrild Niels Ebbesensvej 16, 7100 Vejle
Bestyrelsesmedlem Kjeld Bøjlesen Skovparken 83, 8722 Hedensted
Bestyrelsesmedlem Lilli Nielsen, Fjordparken 24, 7080 Børkop