Pædagogisksektorområde

Der er ingen sektorbestyrelse. Arbejdet organiseres af afdelingen. 

Område
Pædagogisksektorområde i Vejle har ca. 873 medlemmer og organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

Dagplejere
Dagplejeledere/assistenter
Pædagogiske konsulenter
Pædagogmedhjælpere - døgninstitutioner
Omsorgsmedhjælpere

Overenskomster Du finder de gældende overenskomster for pædagogisk område her.

Klubber.:
Dagplejernes Fagklub: