Lokal blad - FOA Vejle

IN-FOA afdelingens lokale blad, udkommer for sidste gang i trykt form i maj 2019

Forslag om udfasning af IN-FOA blev vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. marts 2019

En nedlæggelse af det trykte blad vil medføre, at afdelingen kan udsende flere aktuelle nyheder

i det månedlige elektroniske nyhedsbrev som allerede udsendes pr. mail.

Blad            Deadline 2019            Udgives 2019

nr: 1                                            uge 7 ( kun afd. generalforsamling)

nr: 2         01. april                        uge 19 (slut)

 
Materiale der ønskes optaget i Elektronisk nyhedsbrev kan sendes til

FOA Vejle Ved Anlæget 18, 7100 Vejle eller på mail:  vejle@foa.dk