Social- og sundhedssektor - FOA Varde


Faggrupper


Område:
Social og sundhedssektoren har ca. 1500 medlemmer og organiserer personale indenfor følgende faggrupper:
 • Beskæftigelsesvejledere
 • Chefportører, souschefer samt ledere af funktionsområder ved amtskommunale sygehuse og institutioner
 • Handicaphjælpere
 • Hjemmehjælpere
 • Ledere/mellemledere i den kommunale ældreomsorg
 • Plejehjemsassistenter
 • Plejere
 • Portører
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Sygehjælpere
 • Tilsynsførende assistenter
 • Værkstedsassistenter og ledere

Sektorbestyrelsen