Afdelingsbestyrelsen i FOA Varde

Afdelingsbestyrelsen

Afd. formand Ruth Nykjær
Åglimt 15
7200 Grindsted 
22 21 97 29

Afd. næstformand Ida Sørensen
Carl Nielsensvej 6
6800 Varde
75 22 57 10

Sektorformand
Sosu - sektor Arne Højvang 
Engdraget 4,2 tv
6800 Varde
75 21 01 00

Sektornæstformand
Sosu - sektor Anita Poulsen
Solvænget 95
6870 Ølgod
52 37 51 28

Sektorformand
Pædagogisk - sektor
Heidi Thomsen
Bjergegade 70
6870 Ølgod 
21 43 18 01

Sektor-næstformand
Pædagogisk sektor
Else Marie Sørensen
Mølleparken 146
7190 Billund
40 61 24 06

Faggrupperepræsent.
Teknisk sektor Keld Præstegård Steffansen
Rosenvænget 8
6830 Nørre Nebel
21 79 09 41

A-kasseleder Tilforordnet 
Jens Aage Jensen
Grønvangsvej 19
6700 Esbjerg 
75 45 94 91

Bestyrelsesmedlem 
Susanne Bertelsen
Østerlundvej 12
6818 Årre
61 78 52 52