Forslag om fusion med FOA Esbjerg

Medlemmerne i FOA Varde og FOA Esbjerg skal tage stilling til, om de ønsker en fusion af de to afdelinger

Kære medlem af FOA Varde/FOA Esbjerg

På opfordring fra afdelingsbestyrelserne har FOA Varde og FOA Esbjerg den seneste tid arbejdet på en fusion af de to afdelinger.
Fusionsforhandlingerne er foregået i en positiv stemning, og vi har derfor besluttet at indkalde til generalforsamlinger og stiftende generalforsamling i september måned. Vedtager generalforsamlingen fusionen, vil den have virkning fra 1. januar 2021. Indkaldelser til generalforsamlinger sendes i juni måned.

Vi vil med en fusion fremtidssikre vores afdelinger, da vi med flere medlemmer taler med større vægt og får mere indflydelse overfor arbejdsgiverne. Desuden kan vi også tale med større vægt i samfundsdebatten.

Afdelingsbestyrelserne udarbejder en samlet fusionspakke, som vi sender til jer inden generalforsamlingen. De to afdelingsbestyrelser er enige om, at det nye navn – ved en fusion - bliver FOA Vest.

Afdelingskontoret bliver i Esbjerg, og vi beholder FOA Vardes kontor samt kontoret i Grindsted. Kontoret i Varde vil være åben to dage om ugen, og kontoret i Grindsted får en ekstra åbningsdag, så der er åben to dage om måneden.

Netværk og klubber i henholdsvis Esbjerg og Varde vil kunne bruge de sædvanlige lokaler.

FOA-bussen vil forsat servicere vores medlemmer i Vejen Kommune og netværkene i Vejen fortsætter i kommunens lokaler.

De valgte og ansatte forsætter efter en eventuel fusion – En enkelt går på folkepension, og så er der en tidsbegrænset ansættelse, men ellers vil du forsat blive betjent af dem, du kender.

Medlemskontingentet stiger ikke ved en eventuel fusion. Medlemmerne i FOA Varde skal som noget nyt aktivt tilmelde sig en klub og betale klubkontingent, hvis de ønsker at være medlem i en klub. Det vil ikke blive dyrere end i dag.

Vi håber, at I vil deltage i generalforsamlingen og stemme en fusion igennem til glæde for os alle.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Ruth Nykjær på tlf. 46 97 29 33 / email: rj035@foa.dk  eller Susanne Johannsen på tlf. 46 97 10 69 /email: sujo@foa.dk

I ønskes en god sommer.

Sommerhilsner fra afdelingsformand Ruth Nykjær og afdelingsformand Susanne Johannsen