Tvivl om løn, hvis du er i særlig risiko for smitte med Covid-19

Er du særlig udsat for at blive ramt af Covid-19, kan du fritages for dit arbejde, men der er tvivl om lønnen.

Personer der er i en særlig risiko for smitte med COVID-19 eller har pårørende i hjemmet, der er i en sådan risiko hvis de får COVID-19, kan i dialog med egen læge og arbejdsgiver, fritages for rådighed og indsats på arbejdspladsen.

Det er vedtaget, at en lønmodtager kan sygemeldes og modtage sygedagpenge/løn, hvis de hører under denne gruppe.

Men fortolkningen af dette lovforslag er åbenbart forskelligt og derfor oplever vi nu, at de af vores medlemmer der er hjemsendt, får deres løn stoppet og skal søge sygedagpenge. Dette mener vi ikke var intensionen med forslaget.

Vi er ikke enige i denne fortolkning og vil derfor gerne i kontakt med DIG hvis du oplever at være hjemsendt og din arbejdsgiver ikke udbetaler din løn, men du modtager sygedagpenge i stedet.