Covid-19 kan være en arbejdsskade

Bliver du smittet med Covid-19, kan det efter en konkret vurdering være en arbejdsskade.

Er du så uheldig at blive smittet med Covid-19, kan der efter en konkret vurdering være tale om en arbejdsskade. Det gælder for eksempel, hvis det sandsynliggøres, at du har et arbejde, hvor du er udsat for risiko for smitte.
Sundhedspersonalet skal hverken bevise, at den konkrete smitte er sket på arbejdet eller påvise en konkret smittekilde. Det gælder faggrupper med en tæt borgerkontakt, der medfører risiko for smitte.

Diagnosen Covid-19 skal være stillet. Din læge skal anmelde til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når de konstaterer eller får mistanke om, at du har pådraget dig en konstateret eller formodet erhvervssygdom. Det skal ske snarest og senest otte uger efter, at lægen er blevet bekendt med erhvervssygdommen.

Husk du kan altid få hjælp til din arbejdsskade i FOA. Kontakt os på telefon og vi hjælper.