Klubservice

Få tilsendt arrangementer i assistent-klubben til din egen mail

Assistentklubben arrangerer 4 -5 klubaftner hen over året.

 Vil du gerne modtage disse tilbud, har du mulighed for at tilmelde vores klubservice. Vi sender en mail til dig, når vi har et nyt arrangement.

Tilbuddet gælder ikke kun social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedsassistentelever og plejehjemsassistenter,
øvrige faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren er også meget velkomne til at tilmelde sig.

Eneste betingelse er, at du er medlem af FOA Varde.

Skriv til ssaklubfoavarde@gmail.com

Opgiv navn og hvilken stillingsbetegnelse du har.

Bestyrelsen for assistent-klubben
FOA Varde