Om Arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljøudvalget

Hvad skal der til?
Vi har i Arbejdsmiljøudvalget talt om, hvad skal der til for at nå vores målgruppe.
• Er det fordi medlemmerne ikke ved, hvad vi laver/ arbejder med.
• Hvordan de kontakter os.
• Hvilke temaer, der kan ønskes.
• AMR netværk.

Formål.
• Miljøudvalgets formål er at informere medlemmer om arbejdsmiljøsarbejdet. Det gælder både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.
• Udvalget har en særlig forpligtigelse til at holde arbejdsmiljørepræsentanterne orienteret om nye tiltag, der er relevante for sikkerhedsarbejdet.

Arbejdsmiljøudvalget arbejder med:
• At medvirke til og tage initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser/virksomheder indenfor FOAs organisationsområder.
• At sikre: lokale aktuelle uddannelsestilbud til AMR.
• At være: kvalificeret bindeled mellem AMR og FOA.
• At være: nytænkende og udviklende i forhold til medlemmernes arbejdsmiljø.
• At medvirke til: at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Dette sker i henhold til den til enhver tid
gældende lovgivning, bekendtgørelser m.v.

Hvordan kontaktes vi:
Vi kontaktes på vores arbejdsmail, som står på FOA Vardes hjemmeside. Vores formand Susanne Bertelsen mail er: sutb@varde.dk eller Ida Sørensen, FOA Varde is035@foa.dk.
Vi er alle kontaktbare og vender tilbage med svar så hurtig det er os muligt.

Hvilke temaer, kan der ønskes.

Der kan ønskes alt tænkeligt inden for FOAs områder og hvad der har med Arbejdsmiljøet at gøre. Skulle der være ønsker om foredrag eller lignende så kom med forslag og udvalget overvejer og undersøger om det kan lade sig gøre.

AMR netværk 

Arbejdsmiljøudvalget ønsker, at der kommer et AMR netværk op at stå. 
Hvad skal der til for at AMR’erne møder op og prioriterer netværket.

Kom gerne med input og vidensdeling.
For sammen er vi stærke og sammen kan
vi opnå og gennemføre mere.

Med venlig hilsen

FOA Vardes arbejdsmiljøudvalg.