De ældres mad i kommunen Seniorklubben i Kolding

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Kolding Korhus
Brinken 7
6000 Kolding
Målgruppe: Seniorklubben i Kolding

Susanne Jensen fortæller om sit arbejde i Kolding,

Om de ældres mad i kommunen

Mød op ingen Tilmelding til Kolding Hus 13 april  2023  – pris kr. 100,-