Pårørendeguide

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Trekantens lokaler
Agtrupvej 84-86
6000 Kolding
Målgruppe: Seniorklubben i Kolding

Pårørendeguide

Foredrag v/Helle Fønss Bach

En hjælp til pårørende i Kolding kommune