Generalforsamling Seniorklubben i Kolding

Kun adgang for medlemmer af seniorklubben

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Kolding Korhus
Brinken 7
6000 Kolding
Målgruppe: Seniorklubben i Kolding

Generalforsamling i Seniorklubben 2024


Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 14.00.

på Brinken 7, 6000 Kolding

 

 Dagsorden:

                              

  1. Åbning af generalforsamling.
  2. Godkendelse af forretningsorden.
  3. Valg af dirigent.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Bestyrelsens beretning.
  6. Regnskab.
  7. Indkomne forslag (ændringer af klubbens love).

På valg 2-årig periode er:

Der skal vælges en Revisor og suppleant

Hvis lovene godkendes:

Jytte Buhl Madsen modtager genvalg.

Anne-Marie Skov modtager genvalg,

men fratræder som økonomiansvarlig.

Grete Ø. Jensen modtager genvalg.

Bestyrelsen forslår hende som økonomiansvarlig.

 

1-Årig periode

Bente Irene Sielemann modtager genvalg

og overtager Elvas næstformandspost,

da Elva desværre må trække sig grundet sygdom.

 

Valg af suppleant (i stedet for Bente).

 

Afvikles i henhold til lovene, jf. Seniorklubbens hjemmeside

Til generalforsamlingen er der kun adgang for medlemmer af seniorklubben

Vi spiller en omgang "Københavnerbanko"