Besøg af ældrerådet

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Kolding Korhus
Brinken 7
6000 Kolding
Målgruppe: Seniorklubben i Kolding

Besøg af ældrerådet

der fortæller om det seneste nye.

Tilmelding til sommerudflugt d. 22. juni.

Pris kr. 300,00

Sted oplyses senere