Faggrupper i kost- og servicesektoren i FOA Trekanten

Kost- og servicesektoren organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

 • Hospitalsmedhjælpere, plejemedhjælpere, rengøringsassistenter m.m.
 • Husassistenter
 • Husassistenter ved alderdoms-, syge-, pleje-, og rekreationshjem
 • Husassistenter på private plejehjem
 • Husassistenter på sygehuse
 • Husassistenter på højskoler
 • Husassistenter i kantine
 • Husassistenter på kasernen
 • Kantineledere
 • Køkkenmedhjælper
 • Rengøringsassistenter
 • Rengøringsledere
 • Servicemedarbejdere
 • Serviceassistenter
 • Ung pige i huset