Psykiatriklubben i Lillebælt afholder GENERALFORSAMLING

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Restaurant Asia
Østergade i Middelfart
Målgruppe: Medlemmer af Psykiatriklubben FOA Trekanten i Middelfart

Psykiatriklubben FOA Lillebælt Middelfart
Afholder generalforsamling

Mandag den 23. januar 2023 kl. 17.00
På restaurant Asia, Østergade i Middelfart.

Efter generalforsamlingen vil der være spisning,
Af hensyn til dette bedes du tilmelde dig senest 9. januar til:

Karen Henriksen på Tlf.: 30 86 77 20

Med venlig hilsen
Psykiatriklubbens bestyrelse

 

DAGSORDEN:

Velkomst
Valg af dirigent

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af forretningsorden.
 3. Valg af stemmetæller. 

 4. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 5. Regnskab ved kasserer.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af klub kontingent.
 8. Tur til Bornholm 4. - 9. Juni 2023
 9. Valg til bestyrelsen:

   Næstformand Ellen Petersen               ønsker genvalg
   Kasserer Pia Sjurman Larsen               ønsker genvalg
   Bestyrelsesmedlem Inge Bertelsen    ønsker genvalg
   Suppleant
   Revisor

 10. Eventuelt