Generalforsamling-Sygehjælperne og Hjemmehjælpernes Fagklub

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Cafe Conrad Søndergade 14, 7100 Vejle
Målgruppe: Klubbens medlemmer

 

Til klubbens medlemmer

  

Der indkaldes til Ordinær Generalforsamling i Sygehjælperne- og hjemmehjælpernes fagklub.

Onsdag, d. 15.marts 2023, kl. 17.00 på Cafe Conrad

Søndergade 14, 7100 Vejle

 

Dagsorden:

 

1 Godkendelse af forretningsorden

 

2 Valg af dirigent

 

3 Godkendelse af dagsorden

 

4 Valg af stemmeudvalg

 

5 Bestyrelsens beretning

 

6 Regnskab 2022

 

7 Budget 2023

 

8 Indkomne forslag

 

9 Valg

 

10 Evt.

 

 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Ønsker man at deltage i spisningen efter generalforsamlingen, er tilmelding nødvendig senes onsdag den 1. marts 2023

Sekretær Pernille Simonsen, på 2929 7773 eller   Mail: pr@simonsen.tdcadsl.dk

 

Vel mødt

Formand, Joan Bihl-Nielsen