Generalforsamling for SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Faggruppen Lillebælt

Info om arrangementet

Tid:
Sted: FOA Trekanten
Stationsvej 32
5500 Middelfart
Målgruppe: Medlemmer af faggruppen Social- og Sundhedsassistenter i Lillebælt

Generalforsamling for Faggruppen for Social- og Sundhedsassistenter i FOA Lillebælt

Tid Den 08. februar 2023. Kl. 18.00.

Sted: FOA Trekantens lokaler, Stationsvej 32, 5500 Middelfart

Målgruppe: Medlemmer af Faggruppen af Social- og Sundhedsassistenter i FOA Lillebælt.

 

Tilmeldingsfrist ift. traktement er d. 25. januar 2023, til Laila Fonzie Hartung på sms til mobilnr. 20 15 55 34.

Du er tilmeldt når du har modtaget en sms kvittering.

 

Klubgeneralforsamling for Social- og Sundhedsassistenter i FOA Lillebælt

Først afholdes generalforsamlingen, efterfølgende er klubben vært ved et lettere traktement.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af forretningsorden
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Valg af stemmetæller
 6. Bestyrelsens beretning ved formand Laila Fonzie Hartung
 7. Regnskab ved kasserer Kirsten Bolvig
 8. Kontingent
 9. Forslag (herunder forslag fra bestyrelsen) indsendes senest 8 dage før.
 10. Valg: Forslag hertil skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

  På valg:

  A: Laila Fonzie Hartung, for 2 år (villig til genvalg)

  B: Jette Jensen for 2 år (ønsker ikke genvalg)

  C: Lone Jespersen for 2 år (villig til genvalg)

  C: Nyvalg af suppleant for 2 år (nyvalg)

  D. Bilagskontrollant Lisa Schjødtz for 2 år (villig til genvalg)

 11. Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne formand Laila Fonzie Hartung