Generalforsamling for SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Faggruppen Lillebælt

Info om arrangementet

Tid:
Sted: FOA Trekanten
Stationsvej 32
5500 Middelfart
Målgruppe: Medlemmer af faggruppen Social- og Sundhedsassistenter i Middelfart og fredericia

Generalforsamling Fagklub for Social- og Sundhedsassistenter Middelfart - Fredericia

Tid: Den 20-03-2024. Kl. 17.30.

Sted: FOA Lillebælts lokaler, Stationsvej 32, 5500 Middelfart

Målgruppe: Medlemmer af Fagklub for Social- og Sundhedsassistenter Middelfart - Fredericia.

Tilmeldingsfrist ift. traktement senest d. 06– 03-2024 til Laila Fonzie Hartung på sms mobil nr. 2015 5534. Du er tilmeldt når du har modtaget en sms kvittering.

Generalforsamlingen afholdes først, efterfølgende er klubben vært ved et lettere traktement.

 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Godkendelse af forretningsorden.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Valg af stemmetæller.
  6. Bestyrelsens beretning ved formand Laila Fonzie Hartung.
  7. Regnskab ved kasserer Kirsten Bolvig.
  8. Forslag (herunder forslag fra bestyrelsen) indsendes senest 8 dage før.
  9. Valg: Forslag hertil skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

På valg: 

A: Kirsten Bolvig, for 2 år (villig til genvalg).

B: Mary Nørregaard Hansen, for 2 år (villig til genvalg).  

C: Laila Fonzie Hartung ønsker at udtræde af bestyrelsen. Nyvalg.

D: Nyvalg af suppleant for 2 år (nyvalg).

E. Bilagskontrollant Kirsten Mikkelsen, for 2 år (villig til genvalg).

F: Bilagskontrollantsupl. Hanne Nymark, for 2 år (villig til genvalg).  

11. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne formand Laila Fonzie Hartung