FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOA har gennemført et ambitiøst projekt med at udvikle bud på fremtidens velfærd med udgangspunkt i medlemmernes viden og erfaringer. Udgangspunktet for projektet har været, at bringe medlemmerne i tale ved at lade dem fortælle om deres drømme og ønsker for kvalitet og velfærd i dagligdagen.

På den baggrund har FOA udviklet FOAs 10 bud på fremtidens velfærd:

  • Mere lighed i samfundet
  • Arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel i top
  • God og kompetent ledelse i den offentlige sektor
  • Kompetente og fagligt dygtige medarbejdere i den offentlige sektor
  • Hænder, tid og ressourcer nok i den offentlige sektor
  • Mere indflydelse til medarbejdere og borgere
  • Stop for udlicitering og privatisering af de offentlige områder
  • Ny teknologi, hjælpemidler og arbejdsredskaber i den offentlige sektor
  • Nytænkende og fleksible offentlige arbejdspladser uden skarpe faggrænser
  • Offentlige bygninger og lokaler i god og tidssvarende kvalitet