Sekretariater

Faglig afdeling er opdelt i 5 sekretariater

Administrationssekretariatet
I administrationssekretariatet arbejdes der bl.a. med servicering af tillidsvalgte, TR løfte2, hjemmeside, mødevirksomhed med medlemmer, bestyrelse og regionsarbejde.
Receptionen er også med her.

Medlemsadministration
Medlemsadministrationen beskæftiger sig bl.a. med medlemsadministration og bogholderi. 

SAM sekretariatet
SAM sekretariatet beskæftiger sig bl.a. med arbejdsmiljøområdet, serviceloven, socialpolitik, fleksjob og skånejob, arbejdsskadeområdet og arbejdsmarkedspolitik. 

Overenskomstsekretariatet
Overenskomstsekretariatet beskæftiger sig bl.a. med løn- og ansættelsesvilkår, ferie/barsel, offentlige og private arbejdsgivere, overenskomster, forhandlinger, opsigelser og overenskomstspørgsmål. 

Servicesekretariatet
Servicesekretariatet tager sig af køkkenet.