Personalet i a-kassen

Der er ansat følgende medarbejdere i FOAs a-kasse i Sydfyn

A-kasseleder Jon Lamberg (Odense)
 
A-kassefuldmægtig Laila Madsen  
   
Sagsbehandlere:   Henriette Bakmand
Marianne Hansen Høier
Margot Andersen