Louise Vinther Christophersen

Faglig sagsbehandler

Foto af Louise Vinther Christophersen

Arbejdsskadesager, opsigelser m.v.
TR-suppleant i FOA Sydfyn