Udvalg

- nedsat under bestyrelsen

Kulturpolitisk udvalg

Dorthe Jørgensen, formand

Udvalget arrangerer diverse medlems-arrangementer og medlems-ture.

Udvalget kan kontaktes via formand Dorthe Jørgensen på dorj@foa.dk

 

 

Kursusudvalget

Dorthe Jørgensen, formand

Udvalget arrangerer diverse kurser for vores medlemmer.
I samarbejde med AOF Sydfyn planlægges en række kursusforløb med
f.eks. IT i hverdagen.

Udvalget kan kontaktes via formand Dorthe Jørgensen på dorj@foa.dk

 

 

Ungdomsudvalget

Louise Andersen, formand -
kan kontaktes på louise-marlene@hotmail.com

Sara Darling Jørgensen, næstformand -
kan kontaktes på saradbj@gmail.com


Alle, der er beskæftiget indenfor FOAs overenskomstområder, er under 31 år, og medlem af fagforeningen FOA Sydfyn, er obligatorisk medlem af FOA Ungdom.

Ungdomsudvalgets formål:

  • At styrke sammenholdet mellem unge medlemmer og samarbejdet med øvrige medlemmer, med henblik på at opnå de bedst mulige resultater

  • At arbejde for en forbedring af arbejds- og miljø forhold for unge FOA medlemmer

  • At arbejde for at FOAs unge medlemmer bliver mere faglig bevidste gennem information, oplysninger og aktiviteter

  • At være bindeled mellem afdeling/sektor og medlem.

Har du lyst til at høre mere kan udvalget kontaktes via
ungdomsansvarlig Maria Haladyn på mash@foa.dk