Hvilende medlemskab

Som medlem af fagforeningen FOA Sydfyn kan du søge om hvilende medlemskab, hvis din indtægt er under 60% af højeste dagpenge

Som medlem af Fagforeningen FOA Sydfyn kan du søge om hvilende medlemskab ved at sende en mail til FOA Sydfyn.
Når vi har modtaget din mail, sender vi en blanket til dig, som du skal udfylde og tilbagesende til os.

Hvilende medlemskab kan være af nedenstående grunde:

- Jeg er uden løn eller dagpengeindtægt i en periode, fordi jeg enten...eller...

  • har ophold på højskole
  • har orlov i min. 1 måned
  • opholder mig i udlandet i min. 1 måned
  • er ledig og er frameldt a-kassen for at holde orlov
  • af sociale årsager (har f.eks. mistet sygedagpenge
    og ikke har mulighed for at få kontanthjælp)
  • er under faguddannelse udenfor FOAs område

Hvilende medlemskab giver fritagelse for kontingent til forbundet og gruppeliv.

Har du spørgsmål, kan du kontakte medlemsadministrationen.