Sektorårsmøde Pædagogisk Sektor

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Sydfyn, Møllergade 56, Svendborg
Ledige pladser 75
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Pædagogisk Sektor FOA Sydfyn

afholder årsmøde onsdag den 26.oktober 2022

med spisning fra kl. 18.00

Årsmødet starter kl. 19.00

 

Ønsker du at spise med, skal du huske at tilmelde dig via linket:

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-sydfyn/arrangementer/sektoraarsmoede-ps

 

Dagsorden:

1.                         Valg af stemmeudvalg

2.                         Valg af dirigent

3.                         Godkendelse af forretningsorden

4.                         Godkendelse af dagsorden

5.                         Bestyrelsens beretning

6.                         Indkomne forslag (skal være afdelingen i hænde senest den 5. oktober kl. 12.00)

7.                      Valg af sektorformand Valget gælder for 1 år, da formanden normalt vælges i ulige år.

8.                      Valg af sektornæstformand – valget gælder for 2 år, da næstformand normalt vælges i lige år

9.                         Eventuelt.

 Del af Afdelingslovene § 7 stk. 4 :Indkomne forslag – herunder forslag til valg af sektorformand og sektornæstformand skal være i sektoren i hænde senest 3 uger før sektorårsmødet.

 

 

På sektorens vegne

Käthe Lund

Pædagogisk sektornæstformand