Sektorårsmøde Sundhed- og Servicesektoren

Årsmødet indledes med en let anretning, og derefter oplæg ved FOA’s næstformand Thomas Enghausen.
Thomas tager os med på turen fra overenskomstforhandlingerne for de private arbejdsgivere i 2023 frem til forhandlingerne for de store offentlige områder i 2024.
Thomas vil komme ind på lønstrukturer, inflationens påvirkning, hvad har vi lært fra tidligere og hvordan bruger vi det til at få det bedst mulige resultat.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9501224703
Tid: til
Sted: FOA Sydfyn, Møllergade 56, Svendborg
Ledige pladser 24
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Dagsorden:

 1. Valg af stemmeudvalg
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af forretningsorden
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Årets beretning v/sektorens ledelse
 6. Indkomne forslag
  Alle indkommende forslag til behandling på årsmødet sendes til sydfyn@foa.dk, og skal være sektoren i
  hænde senest den 18. oktober 2022 kl. 12.00.
 7. Valg af sektornæstformand
  Maria Haladyn genopstiller
  Øvrig kandidaturer til sektornæstformand sendes til sydfyn@foa.dk senest 18.oktober 2022 kl.12.00.
 8. Evt.