Det Ulige Seniorliv

Journalist og forfatter Lars Olsen og FOA’s Forbundsformand Dennis Kristensen har sammen lavet et skræddersyet foredrag – dels baseret på Lars Olsens bog ”Kampen om Seniorårene og tidligere foredrag, og dels baseret på Forbundsformand Dennis Kristensens input specifikt rettet på FOA’s medlemmer.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9999164701
Tid: til
Sted: FOA Sydfyns lokaler
Møllergade 56, 3. sal
5700 Svendborg
Målgruppe: Medlemmer
Tilmeldingsfrist: Senest 26. april Tilmeld dig her

Det kommende årti ændrer seniorårene for en stor del af danskerne sig langt mere dramatisk, end vi ofte gør os klart. I 2012 var 41 procent af FOA’s menige medlemmer på efterløn som 61-arige og blandt de 64-årige var hele 73 procent på efterløn. For deres kolleger, der i dag er i 40’erne, bliver virkeligheden dramatisk anderledes. De må fortsatte på arbejdsmarkedet, indtil de kan få folkepension – og med en stigende pensionsalder kommer den først, når de er 68, 69 eller 70 ar.

Journalist og forfatter Lars Olsen og FOA’s Forbundsformand Dennis Kristensen har sammen lavet et skræddersyet foredrag – dels baseret på Lars Olsens bog "Kampen om Seniorårene og tidligere foredrag, og dels baseret på Forbundsformand Dennis Kristensens input specifikt rettet på FOA’s medlemmer.