Afdelingsgeneralforsamling 2024

FOA Sydfyn holder afdelingsgeneralforsamling på Hotel Christiansminde den 19. marts 2024 kl. 19:00
Der vil være spisning fra kl. 17:30 - 18:45 i restauranten.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, Svendborg
Målgruppe: Medlemmer af FOA Sydfyn
Ledige pladser 199
Tilmeldingsfrist: 15. marts 2024 08:00
Tilmelding for enkeltpersoner: Tilmeld mig

Dagsorden

 

 1. Valg af stemmeudvalg

 2. Valg af dirigenter

 3. Godkendelse af forretningsorden

 4. Godkendelse af dagsorden

 5. Beretning

 6. Regnskab
  Afdelingsformanden gennemgår regnskabet for 2023
  Orientering om Budgetramme for 2024 

 7. Fastsættelse af kontingent

 8. Lovændringsforslag (skal være afdelingen i hænde senest 27/2 kl. 12)

 9. Indkomne forslag (skal være afdelingen i hænde senest 27/2 kl. 12)

 10. Valg af afdelingsformand (kandidatur meddeles afdelingen skriftligt senest 27/2 kl. 12)
  Susan Bøg Nielsen (4 år)

 11. Valg til afdelingsbestyrelse m.v.

  Sundhed og service
  Maria Pelsen (2 år)
  Janus Tobias Saito-Madsen (2 år) 

  Pædagogisk sektor
  Vakant (2 år) 

  Bestyrelsessuppleanter
  2.-suppleant: Rikke Jørgensen (2 år)
  4.-suppleant: Helle Fredriksen (2 år) 

  Fanebærersuppleant
  Malene Aagaard Hansen (2 år)

  Aktivetsudvalget

 12. Eventuelt og afslutning