facade

Afdelingsgeneralforsamling 2020

Afdelingsgeneralforsamling afholdes den 18. marts 2020 på Hotel Faaborg Fjord

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Hotel Fåborg Fjord, , Faaborg
Ledige pladser 275
Tilmeldingsfrist: 11. marts 2020 17:00
Tilmelding for enkeltpersoner: Tilmeld mig

Generalforsamling i FOA Sydfyn

Der afholdes ordinær generalforsamling i FOA Sydfyn
den 18. marts 2020 kl. 18.30.

Generalforsamlingen afholdes på
Hotel Faaborg Fjord

Der serveres en let buffet kl. 17.00

Regnskabet ligger til gennemsyn i FOA Sydfyn afdeling fra den 3. marts 2020 ligesom kopi kan afhentes efter aftale.

Tilmelding til deltagelse i spisning senest den 16. marts kl. 12:00 

 


Dagsorden

 1. Valg af stemmeudvalg

 2. Valg af dirigenter

 3. Godkendelse af forretningsorden

 4. Godkendelse af dagsorden

 5. Beretning

 6. Regnskab
  Afdelingsformanden gennemgår regnskabet for 2019
  Budgetramme for 2020
  Fastsættelse af kontingent

 7. Lovændringsforslag (skal være afdelingen i hænde senest 26/2 kl. 12:00)

 8. Indkomne forslag (skal være afdelingen i hænde senest 26/2 kl. 12:00) 

 9. Valg af afdelingsformand
  Susan Bøg Nielsen (4 år) - genopstiller
  (kandidater bedes meddele deres kandidatur skriftligt til afdelingen senest 26/2 kl. 12:00)

 10. Valg til afdelingsbestyrelse m.v.

  Sundhed og service
  Benny Andersen (2 år) – genopstiller ikke
  Annika Lauritzen (2 år) - genopstiller
  Lillian Yvette Hansen (1 år) - genopstiller

  Pædagogisk sektor
  Käthe Lund (2 år) - genopstiller

  Bestyrelsessuppleanter
  2. suppleant: Karen Jeppesen (2 år) - genopstiller
  4. suppleant: Karin Nygaard Johansen (2 år) - genopstiller

  Fanebærersuppleant
  Malene Aagaard Hansen - genopstiller

  Kursusudvalget
  Sarah Juel Hansen
  Lene Vibeke Petersen
  Jonna Nielsen

 11. Eventuelt og afslutning