facade

Afdelingsgeneralforsamling 2020

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Sydfyn, Møllergade 56, Svendborg
Ledige pladser 134
Tilmeldingsfrist: 11. september 2020 19:00
Tilmelding for enkeltpersoner: Tilmeld mig

Generalforsamlingen afholdes i FOA Sydfyns egne lokaler og er uden spisning.

Dagsorden

 1. Valg af stemmeudvalg

 2. Valg af dirigenter

 3. Godkendelse af forretningsorden

 4. Godkendelse af dagsorden

 5. Beretning

 6. Regnskab
  Afdelingsformanden gennemgår regnskabet for 2019
  Budgetramme for 2020
  Fastsættelse af kontingent
  Regnskabet ligger til gennemsyn i afdelingen

 7. Lovændringsforslag (skal være afdelingen i hænde senest 26/8 kl. 12:00)

 8. Indkomne forslag (skal være afdelingen i hænde senest 26/8 kl. 12:00) 

 9. Valg af afdelingsformand
  Susan Bøg Nielsen (4 år) - genopstiller
  (kandidater bedes meddele deres kandidatur skriftligt til afdelingen senest 26/8 kl. 12:00)

 10. Valg til afdelingsbestyrelse m.v.
  Sundhed og service
  Benny Andersen (2 år) – genopstiller ikke
  Annika Lauritzen (2 år) - genopstiller
  Lillian Yvette Hansen (1 år) - genopstiller

  Pædagogisk sektor
  Käthe Lund (2 år) - genopstiller 

  Bestyrelsessuppleanter
  2. suppleant: Karen Jeppesen (2 år) - genopstiller
  4. suppleant: Karin Nygaard Johansen (2 år) - genopstiller

  Fanebærersuppleant
  Malene Aagaard Hansen - genopstiller

  Kursusudvalget
  Sarah Juel Hansen
  Lene Vibeke Petersen
  Jonna Nielsen
   

 11. Eventuelt og afslutning

 

 

 

 

 


Regnskabet ligger til gennemsyn i FOA Sydfyn afdeling og kopi kan afhentes efter aftale.
Regnskabet ligger til gennemsyn i FOA Sydfyn afdeling og kopi kan afhentes efter aftale.
Regnskabet ligger til gennemsyn i FOA Sydfyn afdeling og kopi kan afhentes efter aftale.
Regnskabet ligger til gennemsyn i FOA Sydfyn afdeling og kopi kan afhentes efter aftale.