Bestyrelsen for teknik- og servicesektoren + kost og service i FOA Storstrøm

Bestyrelsen for teknik- og servicesektoren + kost og service

Peter Wahlers Gylling, formand
Laila Harms Hansen, næstformand

John Finn Tancula
Tonny Rasmussen
Tine Borggaard

Suppleanter:
Bjarne Meyer, suppleant
Henri Melanchton Rasmussen, suppleant