Bestyrelsen for teknik- og servicesektoren + kost og service i FOA Storstrøm

Bestyrelsen for teknik- og servicesektoren + kost og service

Peter Wahlers Gylling, formand
Laila Harms Hansen, næstformand

Michael Petersen
Kurt Bech Christensen
John Finn Tancula
Kim Georg Storberg
Tonny Rasmussen
John Arnskov Nielsen
Flemming Månnson
Else Kaouachi
Tine Borggaard

Suppleanter:
Bjarne Meyer, suppleant
Henri Melanchton Rasmussen, suppleant

Øvrige:
• Henrik Hansen, bilagskontrollant
• Lars Jørgensen, bilagskontrollant