Faggrupperepræsentanter for teknik- og servicesektoren + kost og service i FOA Storstrøm

Faggrupperepræsentanter:

1. Maritimt personale:
Tonny Rasmussen

2. Brandpersonale:
Hans Anders Petersen

3. Skolebetjente (KL)
Lars Wobbe

4. Badeassistenter
Pladsen er ledig

5. Rådhus- og biblioteksbetjente
Pladsen er ledig

6. Plejehjemspedeller
Arne Holm

7. Køkken
Pladsen er ledig

8. Rengøring
Pladsen er ledig

9. Staten
Pladsen er ledig

10. Kantineleder
Pladsen er ledig

11. Rengøringsleder
Pladsen er ledig

12. Højskoler & privat
Pladsen er ledig

13. Serviceassistenter
Else Kaouachi