Teknik- og Servicesektoren + Kost og Service i FOA Storstrøm

Område
Teknik- og Servicesektoren + Kost og Service organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

 • Husassistenter
 • Hospitalsmedhjælper
 • Plejemedhjælper
 • Tilsynsassistenter 
 • Personale ved højskoler
 • Personale ved private kantiner
 • Husmedhjælpere
 • Kantineledere
 • Rengøringsledere
 • Rengøringschefer
 • Ung i huset
 • Opsynspersonale
 • Servicemedarbejdere
 • Serviceassistenter
 • Amtsbetjente
 • Amtsskolebetjente
 • Amtsvejmænd
 • Arbejdsledere/formænd
 • Maritimt personale
 • Badepersonale
 • Bogbuschauffører
 • Gårdmænd/viceværter
 • Idrætsassistenter
 • Måleraflæsere
 • Pedeller/ældreboliger
 • Piccoloer/piccoliner
 • Rådhusbetjente
 • Biblioteksbetjente
 • Skolebetjente/pedeller