Faggrupperepræsentanter i Social- og Sundhedssektoren i FOA Storstrøm

Faggrupperepræsentanter  

Social- og Sundhedsassistent:
Patricia Dundorf - Plejecenter
Helle Thyø Marqweis - socialpsykiatrien
Flemming Jørgensen – behandlingspsykiatrien 
Anne Mette Jensen – Somatikken

Social- og Sundhedshjælper:
Heidi Knudsen

Portør:
Claus Johansen

Handicaphjælper:
Mariann Hald

Du er som medlem altid velkommen til at kontakte din faggrupperepræsentant, og høre mere om, hvad der sker og foregår på faggruppelandsmødet og indenfor faggruppen. Kontakt sektoren og vi vil formidle en kontakt.

Vores faggrupperepræsentanter er valgt for 2 år af gangen - hvis du er interesseret i at blive valgt til faggrupperepræsentant, eller er du bare nysgerrig, så kontakt sektoren og hør om dine muligheder for at blive faggrupperepræsentant.