Social- og sundhedssektor i FOA Storstrøm

Område

Social- og sundhedssektoren organiserer personale indenfor følgende faggrupper:
 

 • Beskæftigelsesvejleder
 • Chefportører
 • Souschef
 • Vagtmester
 • Overportør
 • Portørarbejdsleder
 • Handicaphjælpere
 • Hjemmehjælper
 • Leder/ ældreomsorg
 • Mellemleder/ ældreomsorg
 • Områdeleder
 • Daglig leder
 • Plejehjemsleder/ Bestyrer
 • Hjemmehjælpsleder
 • Gruppeleder
 • Neurofysiologiassistent
 • Plejehjemsassistent
 • Plejer
 • Portør
 • Social- og sundhedsassistent
 • Social- og sundhedshjælper
 • Sygehjælper
 • Tilsynsførende assistent
 • Værkstedsassistent
 • Værkstedsleder

Til dig der er social- og sundhedselev

Sektorbestyrelsen

Faggrupperepræsentanter