Sektorbestyrelse for pædagogisk sektor - FOA Storstrøm

Sektorbestyrelse for pædagogisk sektor:

Ulla Mikkelsen, formand 

Dagplejer: Elisabeth Sonberg, næstformand 
Dagplejer: Helle Andersen 
Dagplejer: Betina Rasmussen 
Pædagogmedhjælper: Birthe Petersen 
Pædagogmedhjælper: Tina Westergaard 
Pædagogisk assistent: Annette Bendix Sørensen 
Pædagogisk assistent: Kasper Skovrup Jensen 
Pædagogisk assistent: Flemming Olander