Sektorerne i FOA Storstrøm

Alle medlemmer er tilknyttet en sektor efter faggruppe-tilhørsforhold.

Det er sektorerne, der har ansvaret for det faglige og organisatoriske arbejde i faggrupperne.
Dette arbejde for medlemmerne er mangfoldigt, og det omfatter blandt andet:

- Ny løn

- Forhåndsaftaler

- Overenskomststrategier

- Uddannelse og efter- videreuddannelse

- Kvalifikations- og kompetenceudvikling

- Elevarbejde

- Information og kommunikation

Sektorernes formelle kompetence kan du læse i afdelingens vedtægter, som du finder her