At være elev med ordblindhed i oplæring på SOSU uddannelsen

Kommunikation, dialog og åbenhed
Disse tre ord er gennemgående nøgleord for de tre undervisningsfilm, som har til formål at ordblinde elever får mest muligt udbytte af deres tid i oplæringen.

Målgruppen for de tre film
- Ordblinde elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen.

-Fagpersoner, der møder eleverne i deres uddannelsesforløb, særligt i forbindelse med praksis og oplæring (oplæringsvejledere, uddannelseskonsulenter i kommuner,
 ledere i praksis og undervisere på SOSU skoler.

- Ordblinde undervisere og læsevejledere på SOSU skoler

- Pårørende til elever med ordblindehed

- Kommende elever

Du finder link til EMU her  hvor de 3 film kan ses

 

Kilde: EMU

Kreditering
SOSU H (v. daværende centerchef Julie Secher og læsevejleder Lone Rosendahl) og Krithfilm APS (v. Thomas Klenow With). 

Filmene er udarbejdet som en del af Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning i 2020.