Faggrupper i teknik- og servicesektoren i FOA Sønderjylland

Arbejdsledere
Badeassistenter
Bademestre
Biblioteksbetjente
Bogbuschauffører
Færgefolk, skippere, styrmænd
Reddere

 

Havnebetjente
Idrætsassistenter
Plejehjemspedeller
Rådhusbetjente
Skolebetjente/pedeller
Skolebetjentmedhjælpere


Teknisk serviceledere og teknisk servicemedarbejdere ved kommunen:
Deres arbejdsområder er vidtfavnende og omfatter reparation og vedligehold af bygninger, udendørs arealer og alt andet forefaldende arbejde. De fleste har en faglig baggrund fra håndværksfagene.


Færge-/havneområdet:
Færgepersonalet sejler Aarø Færgen som forbinder Aarø med Aarøsund. Arbejdet omfatter alt fra servicering af kunder (turister og øboer), vedligehold af færgerne og sikkerheden for passagererne.

Havnepersonalet holder opsyn, vedligeholder og servicerer havnens kunder (fiskere, lystbåde og skibe, der ønsker lods til f.eks. Haderslev).

De har alle en maritim uddannelse som baggrund eks. Skibsfører, sætterskippere og lign.


Diverse:
Derudover, er der et par stykker, som er ansat i specielle stillinger hvor der ligger en aftale om løn og ansættelsesvilkår.

Som noget fælles for den tekniske sektor er, at de fleste medlemmer er mænd og at arbejdstiden kan variere meget og kan dække hele døgnet/året. Det er små arbejdspladser, hvor man går selv, eller har en eller to kollegaer. Færgen er sektorens største arbejdsplads med 8 personer.