Faggrupper i social- og sundhedssektoren i FOA Sønderjylland

 • Social- og sundhedshjælpere
 • Social- og sundhedshjælper-elever
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedsassistentelever
 • Plejehjemsassistenter
 • Plejere
 • Sundhedsmedhjælpere
 • Sygehjælpere
 • Beskæftigelsesvejledere
 • Hjemmehjælpere
 • Handicapledsagere
 • Leder/mellemledere
 • Tilsynsførende assistenter
 • Værkstedsassistenter uden relevant faglig uddannelse
 • Værkstedsassistenter med relevant faglig uddannelse
 • Institutionsledere (værksteder)
 • Souschefer/stedfortrædere (værksteder) og værkstedsledere

     Endvidere

 • Husassistenter og rengøringsassistenter
 • Serviceassistenter og rengøringsteknikere
 • Kantineledere, rengøringsledere og rengøringschefer